Samenvatting proefschrift

Pastorale werken. Priesters, boeken en compilatieve praktijken in de Karolingische periode Download een pdf-versie hier. Het hoofdonderwerp van dit proefschrift zijn priesters; geestelijken die gemeenschappen van leken via lokale kerken voorzagen van pastorale zorg. Door de boeken die zij hiervoor gebruikten te onderzoeken kunnen we een glimp opvangen van hoe het vroegmiddeleeuwse Christendom en het leven in een plattelandsdorp eruitzag. Centraal in dit proefschrift staat de vraag hoe deze boeken hiervoor te gebruiken zijn en welke kennis dit oplevert....

November 26, 2020 · 13 min · Bastiaan